ΕΣΠΑ

Γυναικολογία

Παρένθετη Μητρότητα (Surrogate Motherhood)

Υπογονιμότητα, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Γυναικολογία, Γυναικολόγος, Τρίκαλα

Τι είναι η παρένθετη μητρότητα;

Σύμφωνα με τον νόμο του Ελληνικού κράτους 3305/2005 ( http://www.bartziokas.gr/ginaikologia/ipogominotita/nomos-3305 ) ως παρένθετη μητρότητα (Surrogate Motherhood) ορίζεται η περίπτωση κατά την οποία μία γυναίκα κυοφορεί και γεννά (φέρουσα ή κυοφόρος), ύστερα από εξωσωματική γονιμοποίηση και μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων, με χρήση ωαρίου ξένου προς την ίδια, για λογαριασμό μιας άλλης γυναίκας, η οποία επιθυμεί να αποκτήσει παιδί αλλά αδυνατεί να κυοφορήσει για ιατρικούς λόγους.

Η παρένθετη μητρότητα σε κάποιες χώρες αποτελεί απαγορευμένη πρακτική και σε κάποιες άλλες διενεργείται κάτω από ασαφές νομικό πλαίσιο.

Στην Ελλάδα όμως από το 2005 και με τον ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3305/2005 (Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής) υφίσταται σαφής νομοθεσία που επιτρέπει την παρένθετη μητρότητα και καθορίζει το πλαίσιο βάσει του οποίου μπορεί να διενεργηθεί. Ο νόμος προβλέπει τον τρόπο εφαρμογής αυτής της πρακτικής όσον αφορά το πλαίσιο μέσα από το οποίο διενεργούνται τέτοιες επεμβάσεις, τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται και τις προδιαγραφές των μονάδων εξωσωματικής που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν την όλη διαδικασία της εξωσωματικής.

Το ενδιαφερόμενο ζευγάρι πρέπει με την στήριξη δικηγόρου να καταθέσει αίτημα στο πρωτοδικείο και να του δοθεί η δικαστική άδεια να προβεί στην όλη διαδικασία. Η αιτούμενη την άδεια γυναίκα πρέπει να είναι μέχρι 50 ετών και αποδεδειγμένα να μην έχει μήτρα ή να έχει κάποιο άλλο σοβαρό ιατρικό πρόβλημα που δεν της επιτρέπει να τεκνοποιήσει. Τόσο το ζευγάρι που επιθυμεί το τέκνο όσο και η γυναίκα που θα κυοφορήσει πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν σε μια σειρά ιατρικών εξετάσεων. Επίσης η γυναίκα που θα κυοφορήσει υποβάλλεται σε ενδελεχή ψυχολογική εξέταση - αξιολόγηση, ενώ και οι δύο γυναίκες πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας μας.

Η συμφωνία μεταξύ της παρένθετης μητέρας και του ζευγαριού γίνεται γραπτώς και χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Προσκομίζεται έγγραφη συμφωνία των μερών ενώπιον συμβολαιογράφου καθώς και έγγραφη συναίνεση του συζύγου της παρένθετης μητέρας.

Η παρένθετη μητρότητα θεωρείται αλτρουιστική πράξη για αυτό και δεν προβλέπεται καμία οικονομική συναλλαγή. Δεν συνιστά αντάλλαγμα η καταβολή των εξόδων για φάρμακα και υλικά που απαιτούνται για την επίτευξη της εγκυμσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και την λοχεία, ούτε η αποζημίωση για κάθε οικονομική ζημία της κυοφόρου που προκύπτει εξαιτίας μετακινήσεων της ή αποχής της από την εργασία της κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, της κυοφορίας, τον τοκετό και την λοχεία. Ως εκ τούτου προβλέπεται αποζημίωση έως 10.000 Ευρώ στην παρένθετη μητέρα, ποσό που αναλογεί συμβολικά σε μισθούς 10 μηνών (9 της εγκυμοσύνης και 1 της λοχείας) προκειμένου η κυοφορούσα να έχει την δυνατότητα να σταματήσει την εργασία της ή να παραμείνει κλινήρης.

Το ιδιαίτερο αυτό θέμα της παρένθετης μητρότητας όπως καταλαβαίνουμε έχει εκτός από το κλασσικό γυναικολογικό - μαιευτικό ενδιαφέρον και νομικό.

Χρήσιμες πληροφορίες για την νομική υπόσταση του ζητήματος μπορείται να βρείτε στα παρακάτω links:

http://lawsavvidou.gr/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82

http://www.kavalapress.gr/ti-provlepi-o-nomos-gia-tin-parentheti-mitrotita/