ΕΣΠΑ

Γυναικολογία

Μέθοδος Time Lapse παρακολούθησης των εμβρύων

Υπογονιμότητα, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Γυναικολογία, Γυναικολόγος, Τρίκαλα

Μετά την γονιμοποίηση των ωαρίων αυτά τοποθετούνται σε ειδικά τρυβλία και μεταφέρονται στο περιβάλλον ενός ειδικού κλίβανου επωαστή. Για να παρατηρήσουμε οπτικά την εξέλιξη της διαίρεσης των κυττάρων πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να αφαιρούμε τα έμβρυα από τον κλίβανο και να αξιολογούμε την εξέλιξή τους με σκοπό να επιλέξουμε τα καλύτερα από αυτά για την επικείμενη εμβρυομεταφορά. 

Τα τελευταία χρόνια κυρίως μετά το 2012 τα περισσότερα κέντρα εξωσωματικής στη χώρα μας έχουν υιοθετήσει την εφαρμογή της μεθόδου TIME LAPSE.

Με τη μέθοδο TIME LAPSE μπορούμε και επιτυγχάνουμε συνεχή παρακολούθηση της ανάπτυξης των εμβρύων μέσα στο προστατευμένο περιβάλλον του επωαστή χωρίς να χρειάζεται να τον ανοίγουμε και να απομακρύνουμε τα έμβρυα από αυτόν. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν ειδικά σχεδιασμένο επωαστή που που με τη βοήθεια βιντεοκάμερας καταγράφουμε συνεχώς (συνήθως αντλούμε εικόνες κάθε 10 λεπτά) κάθε έμβρυο χωριστά και σε όλη τη διάρκεια του 24 ώρου. Η βιντεοκάμερα του συστήματος είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό για την επεξεργασία, αποθήκευση και ταξινόμηση των εικόνων.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι: 

  • Να ελέγχουμε την πρόοδο των κυτταρικών διαιρέσεων και την εξέλιξη των εμβρύων σε πραγματικό χρόνο ακόμη και εάν δεν είμαστε μέσα στο εργαστήριο (με τη βοήθεια του λογισμικού και της χρήσης smartphone).
  • Να γνωρίζουμε κάθε στιγμή την κατάσταση των εμβρύων και να παρατηρούμε λεπτομέρειες χωρίς να χρειάζεται να ανοίγουμε τον κλίβανο επώασης και να τα απομακρύνουμε από τον φυσικό τους χώρο.
  • Να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κάθε στιγμή σε ποια φάση της κυτταρικής διαίρεσης βρισκόμαστε, να εντοπίζουμε θραύσματα στα κύτταρα και να να γνωρίζουμε εάν ο κύκλος των κυτταρικών διαιρέσεων εξελίσσεται ομαλά ή όχι.
  • Να προβλέψουμε με βάση την δυνατότητα συνεχούς παρατήρησης των εμβρύων ποια από αυτά αναπτύσσονται φυσιολογικά και θα φτάσουν μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης.
  • Να κάνουμε εκτελώντας όλα τα παραπάνω καλύτερη επιλογή των εμβρύων και στον κατάλληλο χρόνο, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε για την εμβρυομεταφορά αυτά που έχουν και τις μεγαλύτερες πιθανότητες να μας οδηγήσουν σε κύηση.

 Για την επιλογή των εμβρύων δεν χρησιμοποιούμε μόνο τα στατικά χαρακτηριστικά της οπτικής παρατήρησης που γίνεται περίπου μία φορά την ημέρα, αλλά μπορούμε να γνωρίζουμε κάθε στιγμή και για κάθε έμβρυο χωριστά τον ρυθμό ανάπτυξης και διαίρεσης, το χρονικό διάστημα που μεταβαίνει από το ένα στάδιο στο άλλο, την εμφάνιση προσωρινά κάποιων χαρακτηριστικών (όπως θραύσματα) μέσα σε αυτά κάτι το οποίο προβλέπει δυσμενή εξέλιξη και συνολικά να χρησιμοποιούμε ειδικά αυτοματοποιημένους αλγόριθμους που στην νέα αυτή εποχή της μορφοκινητικής παρατήρησης μας δίνουν τη δυνατότητα για περισσότερο αντικειμενικες και τυποποιημένες αξιολογήσεις των εμβρύων.