ΕΣΠΑ

Γυναικολογία

Βλαστοκύστες (Blastocysts)

Υπογονιμότητα, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Γυναικολογία, Γυναικολόγος, Τρίκαλα

 Τι είναι η βλαστοκύστη;

Στο εργαστήριο μετά την ωοληψία και την συλλογή του σπέρματος του συζύγου επιτυγχάνεται η δημιουργία των ζυγωτών δηλαδή των εμβρύων. Τα έμβρυα αυτά επωάζονται σε ειδικές συνθήκες και μεγαλώνουν τις πρώτες μέρες σε ειδικό κλίβανο μέχρι να κριθούν κατάλληλα και να οδηγηθούν με την εμβρυοεταφορά στο εσωτερικό της μήτρας. 

Τα έμβρυα μεγαλώνοντας περνούν διάφορα στάδια. Μέσα από μιτωτικές κυτταρικές διαρέσεις έχουμε έμβρυα των δύο, μετά τεσσάρων, οκτώ, δεκαέξι και 32 κυττάρων όπου και τα ονομάζουμε μορίδιo (morula). Την δεύτερη μέρα τα έμβρυα βρίσκονται στο στάδιο των 2 - 4 ή 6 κυττάρων, ενώ την τρίτη μέρα φτάνουν στο στάδιο των 8 κυττάρων. Στο στάδιο του μοριδίου με 32 κύτταρα φτάνουν την τέταρτη μέρα της ανάπτυξής τους. Συνεχίζοντας τις κυτταρικές διαιρέσεις φτάνουν στο στάδιο της βλαστοκύστης την 5η ή 6η μέρα.

Η βλαστοκύστη λοιπόν είναι ένα έμβρυο 5 - 6 ημερών που έχει 80 - 120 κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά χωρίζονται σε 2 ομάδες. Την εμβρυοβλάστη στο εσωτερικό και την τροφοβλάστη στο εξωτερικό του κυττάρου.Στο κέντρο του κυττάρου εμφανίζεται μία κοιλότητα που ονομάζεται βλαστόκοιλο. Τα έμβρυα που έχουν καταφέρει να γίνουν βλαστοκύστες έχουν καλύτερες πιθανότητες εμφύτευσης.

Η καλλιέργεια των εμβρύων μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης προσφέρει ουσιαστικά ένα τρόπο φυσικής επιλογής των ποιοτικά καλύτερων εμβρύων. Μια βλαστοκύστη είναι καλή ποιοτικά όταν έχει εκτεταμένο βλαστόκοιλο, η εσωτερική κυτταρική μάζα δηλαδή η εμβρυοβλάστη είναι ευδιάκριτη συμπαγής, περιέχει πολλά κύτταρα και προεξέχει, ενώ εξωτερικά συναντούμε μια ομοιογενή τροφοβλάστη. Με την παρατήρηση των τριών αυτών χαρακτηριστικών αξιολογούμε τις βλαστοκύστες και επιλέγουμε τις καλύτερες για εμβρυομεταφορά. Συνήθως αυτές που έχουν την μεγαλύτερη έσω κυτταρική μάζα (εμβρυοβλάστη) έχουν και μεγαλύτερες πιθανότητες εμφύτευσης.

 Ποια τα πλεονεκτήαματα της καλλιέργειας και εμβρυομεταφοράς βλαστοκύστεων;

  • Όταν μεταφέρουμε βλαστοκύστες έχουμε καλύτερο συγχρονισμό εμβρύου και ενδομητρίου. Το ενδομήτριο συνήθως είναι έτοιμο και κατάλληλο την 5η - 6η μέρα όπως συμβαίνει και μετά από φυσική σύλληψη. Τότε συνήθως βελτιστοποιούνται οι συνθήκες για την εμφύτευση του εμβρύου.
  • Αποκλείονται τα μειονεκτικά ή ακατάλληλα έμβρυα μια και δεν συνεχίζουν ομαλά τις κυτταρικές διαιρέσεις δηλαδή δεν καταφέρνουν να φθάσουν στο στάδιο της βλαστοκύστης.
  • Εξαιτίας της δυνατότητας μέσα από τη φυσική επιλογή να επιλέξουμε καλύτερα ποιοτικά έμβρυα, έχουμε και αύξηση των ποσοστών εμφύτευσης. Έτσι η εμβρυομεταφορά βλαστοκύστεων την 5η - 6η μέρα οδηγεί σε εγκυμοσύνη σε ποσοστό 43% δηλαδή διπλάσιο σχεδόν από την εμβρυομεταφορά της 2ης μέρας μετά την γονιμοποίηση.
  • Περιορίζουμε σε αριθμό τα μεταφερόμενα έμβρυα και ως εκ τούτου μειώνεται και η πιθανότητα πολύδυμης κύησης. Σε εμβρυομεταφορές των πρώτων ημερών συνήθως μεταφέρουμε περισσότερα έμβρυα για να αυξήσουμε την πιθανότητα εμφύτευσης κάτι που όμως οδηγεί συχνά σε δίδυμες - τρίδυμες ή και μεγαλύτερες σε αριθμό πολύ υψηλού κιδύνου κυήσεις.
  • Μας δίνεται η δυνατότητα χρονικά να πραγματοποιήσουμε βιοψία τροφοβλάστης και προεμφυτευτική διάγνωση στα περιστατικά που το ιστορικό τους επιβάλλει τη χρήση της μεθόδου.