ΕΣΠΑ

Γυναικολογία

Κρυοσυντήρηση - Κατάψυξη Ωοθηκικού Ιστού - (Ovarian Tissue Cryopreservation)

Υπογονιμότητα, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Γυναικολογία, Γυναικολόγος, Τρίκαλα

Ένας εναλλακτικός τρόπος για να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους γυναίκες που δεν έχουν την δυνατότητα ή το χρόνο για την κατάψυξη ωαρίων ή εμβρύων είναι η κρυοσυντήρηση - κατάψυξη ωοθηκικού ιστού.

Ενδείξεις - πλεονεκτήματα της μεθόδου.

  • Γυναίκες που προβλέπεται σύντομα να εμφανίσουν πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια.
  • Γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό εμφάνισης σε μικρή ηλικία ωοθηκικής ανεπάρκειας.
  • Γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε ωοθηκεκτομή λόγω σοβαρής ενδομητρίωσης.
  • Γυναίκες με καρκίνο που πρόκειται άμεσα να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Με ποιο τρόπο γίνεται η αφαίρεση και κατάψυξη του ωοθηκικού ιστού;

Η χειρουργική αυτή επέμβαση αφαίρεσης τμήματος της ωοθήκης μπορεί να γίνει άμεσα και σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου χωρίς καμιά φαρμακευτική παρέμβαση. Γίνεται είτε με λαπαροσκόπηση, είτε με ανοιχτή επέμβαση. Αφαιρείται τμήμα ή ολόκληρη η ωοθήκη και στη συνέχεια ακολουθεί τεμαχισμός σε τμήματα πάχους περίπου 1 mm και διαστάσεων μέχρι 10 Χ 10 mm. Ένα μικρό κομμάτι ωοθηκικού ιστού (φλοιός της ωοθήκης) όγκου μόνο 1 κυβικού mm μπορεί να περιέχει εκατοντάδες αρχέγονα ωοθυλάκια. Tα τμήματα αυτά του φλοιού τοποθετούνται στη συνέχεια σε διάλυμα που περιέχει το κατάλληλο κυτταροπροστατευτικό υγρό και μετά από σύντομη επεξεργασία τοποθετούνται σε κρυοφιαλίδια και καταψύχονται σε μηχάνημα διαβαθισμένης κατάψυξης. Όταν ο ωοθηκικός ιστός αποψυχθεί μπορεί να μεταμοσχευθεί είτε ορθοτοπικά σε κάποιο σημείο της πυέλου, είτε ετεροτοπικά οπουδήποτε στο κοιλιακό τοίχωμα ή ακόμη και στο αντιβράχιο. Για να επιτευθεί κύηση προτιμούμε την τοποθέτηση του ωοθηκικού ιστου μέσα στην πύελο.