ΕΣΠΑ

Γυναικολογία

Υπογονιμότητα, Γυναικολογία

Αντιμυλλέριος Ορμόνη

Αντιμυλλέριος Ορμόνη (ΑΜΗ)

Ένα συχνό ερώτημα που απασχολεί γυναίκες που προετοιμάζονται για κύκλους εξωσωματικής αφορά την Αντιμυλλέριο Ορμόνη (ΑΜΗ). Τι ακριβώς είναι και γιατί ζητάνε τον προσδιορισμό της οι γιατροί; Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές και τι σημαίνει για την γυναίκα μια πολύ χαμηλή τιμή της ορμόνης συνήθως μικρότερη των 0,5 ng/mL;

Η Αντιμυλλέριος Ορμόνη (Anti-müllerian hormone - AMH) είναι μια διμερής γλυκοπρωτεΐνη και ανήκει στην οικογένεια των αυξητικών παραγόντων TGF-β.

Στον άνδρα, η ΑΜΗ παράγεται από τα κύτταρα Sertoli των όρχεων και η κύρια δράση της είναι η υποστροφή του πόρου του Muller στα άρρενα έμβρυα κατά τη φυλετική διαφοροποίηση, την 8η-10η εβδομάδα της εμβρυϊκής ζωής.

Στη γυναίκα, η ΑΜΗ παράγεται από τα μικρά ωοθυλάκια <8 mm.

Τα επίπεδα της αντιμυλλέριου ορμόνης φαίνεται ότι αποτελούν έναν πρώιμο και αξιόπιστο δείκτη της ωοθηκικής λειτουργίας. Είναι μια ορμόνη που μειώνεται σταδιακά όσο η γυναίκα πλησιάζει προς την εμμηνόπαυση και αντικατοπτρίζει την επάρκεια της ωοθήκης σε ωοθυλάκια που μπορούν δυνητικά να ωριμάσουν και να γίνουν ένα φυσιολογικό ωάριο. Μπορούμε δηλαδή να ανακαλύψουμε πριν την διέγερση των ωοθηκών σε κύκλους εξωσωματικής ποιες γυναίκες θα είναι φτωχές απαντήτριες και να καθορίσουμε αναλόγως την δοσολογία των φαρμάκων που θα χορηγηθούν. Βέβαια, οι πολύ χαμηλές τιμές, παρόλο που αντιστοιχούν σε μικρή παραγωγή ωαρίων μετά από διέγερση, δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα ώστε να αποκλείσουμε μια γυναίκα από πρωτόκολλα IVF ή ICSI.

Χαμηλά επίπεδα Αντιμυλλέριου Ορμόνης έχουμε σε γυναίκες με πρώιμη ωοθυλακική ανεπάρκεια, σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε χημειοθεραπείες ή ακτινοθεραπείες και σε γυναίκες που έχουν χειρουργηθεί στην περιοχή των ωοθηκών έχοντας απωλέσει μεγάλο τμήμα του ωοθηκικού τους ιστού. Αντίθετα, σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού ωοθυλακίων, όπως σε γυναίκες με πολύ κυστικές ωοθήκες ή πολύ ωοθυλακικές ωοθήκες, τα επίπεδα της ΑΜΗ είναι υπερβολικά αυξημένα.

Οι φυσιολογικές τιμές της ΑΜΗ ποικίλλουν και εξαρτώνται από τη μέθοδο και από το εργαστήριο όπου διενεργήθηκε η μέτρηση.

  • AMH <0.5 ng/mL χαμηλή τιμή - φτωχή ανταπόκριση σε IVF με λιγότερα από 3 ωοθυλάκια ανά κύκλο
  • AMH <1.0 ng/mL οριακά χαμηλή τιμή και πιθανή καλή ανταπόκριση σε πρωτόκολλα
  • AMH >1.0 ng/mL έως <3.5 ng/mL φυσιολογική τιμή με αναμενόμενη καλή ανταπόκριση σε κύκλο IVF
  • AMH >3.5 ng/mL μεγάλη τιμή που χρειάζεται προσοχή στη χορήγηση των φαρμάκων και συχνή υπερηχογραφική παρακολούθηση για την αποφυγή του συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών.

Νέες τιμές αναφοράς (2016) σε κάποια εργαστήρια με διαφορετική μέθοδο προσδιορισμού.

Μέθοδος:ECLIA

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ

0 – 12 μηνών 228 – 4280 pmol/L
1 - 4 ετών 498 – 2352
4 – 8 ετών 387 – 1935
8 – 12 ετών 65 – 1584
12 – 16 ετών 17 – 516
16 – 100 ετών 1,83 – 121,3

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

0 – 12 μηνών 5,1 – 51,5 pmol/L
1 - 4 ετών 6,5 – 67,2
4 – 16 ετών 4,5 – 103,5
16 – 30 ετών 6,1 – 82,1
30 – 40 ετών 3,4 – 66,7
40 – 50 ετών 0,12 - 40,7
> 50 ετών <1,0

Ένας γενικός κανόνας είναι ότι όσο χαμηλότερες είναι οι τιμές της ΑΜΗ τόσο λιγότερα σε αριθμό ωοθυλάκια περιμένουμε μετά από κύκλους εξωσωματικής, ενώ όσο υψηλότερες είναι οι τιμές τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε γιατί λόγω υπερπαραγωγής ωαρίων εύκολα μπορεί να οδηγηθούμε σε σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών.

Η ΑΜΗ μπορεί να μετρηθεί σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου.