ΕΣΠΑ

Γυναικολογία

Thin Prep Pap Test - Κυτταρολογία υγρής φάσης

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος, Τρίκαλα

Τι είναι το Thin Prep;

Το Thin Prep είναι μια πιο σύγχρονη μορφή του τεστ Παπ που έχει εγκριθεί από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) από το 1996.

Thin Prpe Pap Test

Πώς γίνεται;

Το Thin Prep γίνεται με τη συλλογή κυττάρων από τον τράχηλο της μήτρας όπως ακριβώς και με το τεστ Παπ. Τα κύτταρα που συλλέγονται δεν επιστρώνονται απευθείας σε πλακίδια αλλά τοποθετούνται σε ειδικό φιαλίδιο με διάλυμα συντήρησης και ακολουθεί αυτόματη διαδικασία επεξεργασίας τους με ειδικό μηχάνημα. Το υγρό φυγοκεντρείται έτσι ώστε να ξεχωρίσουν και να απομονωθούν όλα τα κύτταρα αφού απομακρυνθούν το αίμα και η βλέννη που δυσχεραίνουν την εικόνα στον κυτταρολόγο.

Ποια τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;

Αυξάνεται η αξιοπιστία του τεστ Παπ τουλάχιστον κατά 25% γιατί δεν πετιούνται κύτταρα αλλά εκμεταλλευόμαστε όλο το δείγμα και στοιχεία όπως το αίμα και η βλέννη δεν αποτελούν πρόβλημα.

Το υλικό που λαμβάνεται δεν απορρίπτεται αλλά εάν κριθεί απαραίτητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πραγματοποίηση (PCR) ειδικής μεθόδου για ανίχνευση και πιστοποίηση του ιού των ανθρώπινων κονδυλωμάτων, χλαμυδίων, μυκοπλάσματος, ουρεοπλάσματος ή άλλων λοιμογόνων παραγόντων.

Τα πολύ καλά αποτελέσματα που έχει οδήγησαν πολλές χώρες να το χρησιμοποιούν σαν εξέταση εκλογής και το προτιμούν περισσότερο από το απλό τεστ Παπ.

Ποια τα μειονεκτήματα της μεθόδου;

Το Thin Prep απαιτεί ειδικό εξοπλισμό.

Το Thin Prep κοστίζει 15 – 20 Euro περισσότερο του τεστ Παπ δηλαδή σχεδόν διπλάσιο κόστος για τον ασθενή.