ΕΣΠΑ

Γυναικολογία

COBAS HPV TEST

Παθολογία Τραχήλου - HPV Λοίμωξη, Γυναικολογία


Κλικ για μεγένθυση

O HPV (ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων) μεταδίδεται με την δερματική επαφή. Περίπου το 80 – 90 % των γυναικών θα έχουν εμφανίσει λοίμωξη από HPV έως την ηλικία των 50 ετών. Οι περισσότερες λοιμώξεις HPV είναι ακίνδυνες και εξαλείφονται από το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων μηνών ή ετών. Όμως, εάν δεν ανιχνευτεί, μία λοίμωξη HPV μπορεί να επιμείνει και να οδηγήσει σε καρκίνο τραχήλου της μήτρας. Υπάρχουν τουλάχιστον 40 τύποι του ιού HPV που μπορούν να προσβάλλουν την περιοχή των γεννητικών οργάνων. Όλοι όμως αυτοί οι τύποι του ιού δεν είναι της ίδιας κλινικής σημασίας. Κάποιοι τύποι του ιού είναι χαμηλού ρίσκου και δεν σχετίζονται με την εμφάνιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ενώ κάποιοι άλλοι λέγονται υψηλού ρίσκου γιατί έχει βρεθεί πως η επιμένουσα λοίμωξη από αυτούς τους τύπους για πολλά χρόνια μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Τι είναι το COBAS HPV TEST;

Το COBAS HPV TEST είναι μία ειδική εξέταση με την οποία ανιχνεύεται στο επίχρισμα του τραχήλου της μήτρας η ύπαρξη ιού HPV υψηλού ρίσκου.

Το COBAS HPV TEST είναι ένα τεστ περισσότερο ευαίσθητο και αντικειμενικό από το τεστ Παπανικολάου. Ανιχνεύει το DNA 14 τύπων υψηλού κινδύνου του ιού HPV δίνοντάς μας μία ξεκάθαρη θετική ή αρνητική απάντηση για την ύπαρξη αυτών, ενώ επιπλέον διαχωρίζει και δίνει συγκεκριμένη πληροφόρηση για την ύπαρξη ενός από τους τύπους 16 και 18, οι οποίοι και θεωρούνται πως φέρουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης (70 % περίπου) για την δημιουργία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.


Κλικ για μεγένθυση

Το COBAS HPV TEST στηρίζεται στην τεχνολογία της REAL TIME PCR και εκτελείται στο σύστημα COBAS 4800, ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα πρωτοπόρο στο χώρο της μοριακής διάγνωσης.

Είναι ένα σύστημα που εξασφαλίζει την αποφυγή ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων λόγω ύπαρξης αναστολέων της PCR ή και λόγω έλλειψης κυτταρικής επάρκειας , καθώς διαθέτει ως εσωτερικό μάρτυρα το γονίδιο β – σφαιρίνης.

Επίσης έχουμε αποφυγή των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων καθώς χρησιμοποιεί μοναδικό ενζυμικό σύστημα.

Απαιτεί μικρό όγκο δείγματος ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατή η διεξαγωγή και του τεστ Παπανικολάου με τη μορφή της κυτταρολογίας υγρής φάσης όπως είναι το THIN PREP.

Πότε χρησιμοποιείται το COBAS HPV TEST;

  1. Το COBAS HPV TEST μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με το τεστ Παπανικολάου (co – testing), σε γυναίκες άνω των 25 ετών, για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
  2. Το COBAS HPV TEST χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση ασθενών μετά από χειρουργική αφαίρεση προ καρκινικών αλλοιώσεων.
  3. Το COBAS HPV TEST χρησιμοποιείται για περαιτέρω έλεγχο αμφιλεγόμενων κυτταρολογικών ευρημάτων του τεστ Παπανικολάου όπως το αποτέλεσμα ASCUS (άτυπα πλακώδη κύτταρα απροσδιόριστης σημασίας).

Είναι το COBAS HPV TEST αξιόπιστο για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας;

Αν και κανένα τεστ δεν μπορεί να είναι 100% ακριβές, ωστόσο το COBAS HPV TEST μελετήθηκε με την εξέταση περισσοτέρων από 47.000 Αμερικανίδων στην κλινική μελέτη - ορόσημο, με το όνομα ATHENA. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κλινική δοκιμή στις ΗΠΑ για την αξιολόγηση της HPV εξέτασης η οποία ανιχνεύει συνδυαστικά τα υψηλού κινδύνου στελέχη HPV για την ανάπτυξη της νόσου, και τους τύπους HPV16 και HPV18 χωριστά. Η έρευνα κατέδειξε ότι 1 στις 10 γυναίκες που βρέθηκε θετική στο στέλεχος HPV16 ή/και HPV18 με το COBAS HPV TEST είχε ήδη στοιχεία προ καρκινικής αλλοίωσης, παρόλο που το τεστ ΠΑΠ έδειχνε φυσιολογικό.

Η μελέτη ATHENA έδειξε επίσης ότι οι γυναίκες που υποβλήθηκαν στο COBAS HPV TEST και βρέθηκαν αρνητικές στα 14 υψηλού κινδύνου στελέχη HPV (συμπεριλαμβανομένων των HPV16 και HPV18), είχαν λιγότερο από 1% πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο τραχήλου της μήτρας τα επόμενα 3 χρόνια. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα για υψηλού κινδύνου HPV σημαίνει αντίστοιχα πολύ χαμηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου τραχήλου της μήτρας.

Τα αποτελέσματα αυτά απέδειξαν ότι το COBAS HPV TEST για τον εντοπισμό υψηλού κινδύνου τύπων HPV είναι πιο αποτελεσματικό από το τεστ Παπανικολάου στη διάγνωση των προ καρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας. Μεγάλη Ελληνική πολυκεντρική μελέτη με το όνομα HERMES, που διενεργήθηκε κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών σε Πανεπιστημιακές και Νοσοκομειακές Κλινικές και Εργαστήρια της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης, συνέκρινε την αποτελεσματικότητα του τεστ ΠΑΠ για την πρόληψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας, με αυτήν της νέας μεθόδου που αναφέρεται ως “HPV DNA TEST”. Η ανίχνευση του HPV DNA έγινε με χρήση του COBAS HPV TEST. Τα αποτελέσματα της μελέτης που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE ήταν εντυπωσιακά υπέρ του HPV DNA TEST, το οποίο επί 4.000 Ελληνίδων ανίχνευσε όλες (100%) τις προ καρκινικές αλλοιώσεις στον τράχηλο της μήτρας, ενώ το τεστ ΠΑΠ ανίχνευσε περίπου τις μισές (53%).

Με πιο τρόπο γίνεται η συλλογή δείγματος για την εξέταση COBAS HPV TEST;

Το δείγμα συλλέγεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που συλλέγεται και για το τεστ Παπανικολάου υγρής κυτταρολογίας – THIN PREP. Ο γιατρός σας, με τη χρήση του κολποδιαστολέα (μητροσκόπιο), θα διανοίξει τον κόλπο για να μπορέσει να τον εξετάσει. Με τη χρήση άλλου ιατρικού εξαρτήματος (ειδικό βουρτσάκι) θα συλλέξει δείγμα κυττάρων από τον τράχηλο και θα το τοποθετήσει σ’ ένα φιαλίδιο με ειδικό διάλυμα, το οποίο στη συνέχεια θα στείλει στο εργαστήριο για τη διενέργεια του COBAS HPV TEST.

Τι σημαίνει το αρνητικό αποτέλεσμα στο COBAS HPV TEST;

Το αρνητικό αποτέλεσμα σημαίνει πως η πιθανότητα να εμφανίσετε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας τα επόμενα 3 (τρία) χρόνια είναι μικρότερη από 1%.

Τι σημαίνει το θετικό αποτέλεσμα στο COBAS HPV TEST;

Ένα θετικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι νοσείτε από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Σημαίνει μόνο ότι έχετε ενεργό λοίμωξη από κάποιον ιό HPV υψηλού ρίσκου και για αυτό εμφανίζετε αυξημένο κίνδυνο να νοσήσετε από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας αν δεν το αντιμετωπίσετε έγκαιρα και κατάλληλα. Συνήθως μετά από ένα θετικό COBAS HPV TEST πραγματοποιούμε κολποσκόπηση και λήψη βιοψιών για καθορισμό του βαθμού και της έκτασης της βλάβης (προ καρκινικής αλλοίωσης) στον τράχηλο της μήτρας.

Πόσο κοστίζει το COBAS HPV TEST;

Το κόστος της εξέτασης COBAS HPV TEST είναι αυτή τη στιγμή (2016) περίπου 5 – 6 φορές μεγαλύτερο από αυτό του τεστ Παπανικολάου και δεν καλύπτεται προς το παρόν από τα ασφαλιστικά ταμεία.