ΕΣΠΑ

Γυναικολογία

Μέθοδος GIFT (Gamete Intrafallopian Transfer) - Ενδοσαλπιγγική μεταφορά γαμετών

Υπογονιμότητα, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Γυναικολογία, Γυναικολόγος, Τρίκαλα

Η μέθοδος της ενδοσαλπιγγικής μεταφοράς των γαμετών GIFT (Gamete Intrafallopian Transfer) είναι μία μέθοδος της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η μέθοδος αυτή πρώτη φορά εφαρμόσθηκε από τους Patrick Septoe, Robert Edwards και Ricardo Asch. Τα πρώτα παιδιά με την μέθοδο GIFT γεννήθηκαν το 1986 και το 1987.

Περιγραφή της μεθόδου GIFT

Εν αντιθέσει με την κλασική IVF στην οποία η γονιμοποίηση των ωαρίων γίνεται εξωσωματικά στο εργαστήριο, στην μέθοδο GIFT τα ωάρια που παίρνουμε με την ωοληψία τοποθετούνται μαζί με το σπέρμα μέσα στις σάλπιγγες της γυναίκας και η γονιμοποίηση λαμβάνει χώρα με φυσικό τρόπο ενδοσαλπιγγικά. Αυτό βέβαια απαιτεί την ακεραιότητα και την ομαλή λειτουργία των σαλπίγγων.

Συνολικά απαιτούνται 4 - 6 εβδομάδες για την ολοκλήρωση ενός κύκλου GIFT. Πρώτα η γυναίκα λαμβάνει φάρμακα για την διέγερση των ωοθηκών της. Ο γιατρός παρακολουθεί την ανάπτυξη των ωοθυλακίων και όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες χορηγεί στην ασθενή χοριακή γοναδοτρόπο ορμόνη hCG (Human Chorionic Gonadotropin). Τα ωάρια απελευθερώνονται σε 36 περίπου ώρες, ακολουθεί η ωοληψία όπου συλλέγονται από τον γιατρό και έπειτα ανακατεύονται με το σπέρμα του άνδρα και τοποθετούνται, συνήθως 3 έως 5 ωάρια, στο εσωτερικό των σαλπίγγων της γυναίκας χρησιμοποιώντας ειδικό καθετηρα. Αυτό το τελευταίο βήμα απαιτεί την λαπαροσκόπηση δηλαδή την χειρουργική επέμβαση με λήψη γενικής αναισθησίας και την είσοδο κάμερας (του λαπαροσκοπίου) καθώς και εργαλείων από μικρές οπές στο κοιλιακό τοίχωμα της γυναίκας. Η εκτέλεση της λαπαροσκόπησης θεωρείται το μεγάλο μειονέκτημα της μεθόδου GIFT.

Απαραίτητη προυπόθεση είναι η ύπαρξη υγιών σαλπίγγων.

Ενδείξεις εφαρμογής της μεθόδου GIFT

Καταρχήν η γυναίκα όπως προαναφέραμε πρέπει να έχει τουλάχιστον μία διαβατή - ανοιχτή - λειτουργική και ακέραια σάλπιγγα. Προτιμούμε την μέθοδο σε ζευγάρια που το πρόβλημα της υπογονιμότητας σχετίζεται με τον ανδρικό παράγοντα (στυτική δυσλειτουργία, παθολογικό σπερμοδιάγραμμα) ή σε ζευγάρια με ιδιοπαθή δηλαδή αγνώστου αιτιολογίας υπογονιμότητα. Μερικοί ασθενείς μπορεί να επιλέξουν την μέθοδο για ηθικούς ή θρησκευτικούς λόγους, μια και η γονιμοποίηση λαμβάνει χώρα μέσα στο σώμα της γυναίκας και όχι στο εργαστήριο.

Ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου GIFT

Όπως και στις άλλες μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής τον σημαντικότερο ρόλο για την επιτυχία της μεθόδου παίζουν η ηλικία του ζευγαριού και ειδικά της γυναίκας καθώς και η ποιότητα των ωαρίων της. Τα ποσοστά επιτυχίας είναι περίπου όσο και αυτά της κλασικής εξωσωματικής δηλαδή 30 έως 40 % με το ένα τρίτο αυτών να είναι πολύδυμες κυήσεις. Ευτυχώς παρατηρήθηκε πως με την GIFT μόνο το 1% των προσπαθειών οδήγησε σε εξωμήτριο κύηση. Τα τελευταία χρόνια λόγω του ότι οι τεχνικές της εξωσωματικής γονιμοποίησης έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και έχουν ανέβει τα ποσοστά επιτυχίας τους και επειδή η μέθοδος GIFT απαιτεί χειρουργική παρέμβαση, μόνο στο 1% των προσπαθειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής γίνεται χρήση αυτής της μεθόδου.