ΕΣΠΑ

Γυναικολογία

Υποβοηθούμενη εκκόλαψη (Assisted Hatching)

Υπογονιμότητα, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Γυναικολογία, Γυναικολόγος, Τρίκαλα

Η υποβοηθούμενη εκκόλαψη είναι μία τεχνική της εξωσωματικής γονιμοποίησης, η οποία λαμβάνει χώρα λίγες ώρες πριν την εμβρυομεταφορά. Στην υποβοηθούμενη εκκόλαψη γίνεται, πριν την εμφύτευση των εμβρύων, τεχνητή λέπτυνση και άνοιγμα οπής στη διαφανή ζώνη του εμβρύου με τη βοήθεια ενός ειδικού laser προσαρμοσμένου στο μικροσκόπιο του εργαστηρίου έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εμφύτευση του εμβρύου στο ενδομήτριο.

Το έμβρυο περιβάλλεται από τη διαφανή ζώνη. Ο ρόλος της διαφανούς ζώνης είναι προστατευτικός για το έμβρυο. Η ύπαρξη της διασφαλίζει τόσο με μηχανικό τρόπο την ακεραιότητα του εμβρύου όσο και την προστασία του από εξωγενείς παράγοντες όπως διάφορους μικροοργανισμούς.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες κατά την έκτη περίπου μέρα μετά την γονιμοποίηση, το έμβρυο που έχει κατέβει μέσα στην ενδομήτριο κοιλότητα διασπά τη διαφανή του ζώνη και έτσι μπορεί και εμφυτεύεται στο ενδομήτριο. Κάποιες φορές όμως η διαφανής ζώνη είναι πολύ σκληρή και δεν διασπάται εμποδίζοντας έτσι την εμφύτευση του εμβρύου. Αυτό μπορεί για παράδειγμα να συμβεί σε γυναίκες ηλικίας μεγαλύτερης των 40 ετών. Το πρόβλημα αυτό προσπαθεί να διορθώσει η τεχνική της υποβοηθούμενης εκκόλαψης.

Οι ενδείξεις για την εφαρμογή της μεθόδου είναι:

  • Γυναίκες μεγαλύτερες των 40 ετών
  • Έμβρυα με παχιά και σκληρή διαφανή ζώνη
  • Πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης
  • Υψηλή τιμή της FSH και AMH (δηλαδή ενδείξεις μεγάλης βιολογικής ηλικίας των ωοθηκών)
  • Μεταφορά κρυοσυντηρημένων εμβρύων
  • Χαμηλής ποιότητας έμβρυα κλπ.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της υποβοηθούμενης εκκόλαψης μπορεί να βλαβούν τα έμβρυα και να μειωθούν τα ποσοστά εγκυμοσύνης. Για το λόγο αυτό η μέθοδος πρέπει να γίνεται με εξειδικευμένο τρόπο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και έμπειρους εμβρυολόγους.

Στη χώρα μας υπάρχουν αρκετά εξειδικευμένα εργαστήρια που πραγματοποιούν με καλά αποτελέσματα την τεχνική της υποβοηθούμενης εκκόλαψης. Την απόφαση όμως για το αν η τεχνική αυτή θα βοηθήσει η όχι μια γυναίκα θα την πάρει η επιστημονική ομάδα που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο περιστατικό, μια και οι επιλογές αυτού του τύπου είναι απολύτως εξατομικευμένες.