ΕΣΠΑ

Γυναικολογία

Μέθοδος TESE (Testicular Sperm Extraction)

Υπογονιμότητα, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Γυναικολογία, Γυναικολόγος, Τρίκαλα

Στην κλασική εφαρμογή της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) το σπέρμα του συζύγου και τα ωάρια τοποθετούνται μαζί και η γονιμοποίηση επιτυγχάνεται τυχαία. Σε ζευγάρια όμως που το σπέρμα έχει ελάχιστα σπερματοζωάρια ή εάν τα σπερματοζωάρια δεν έχουν κινητικότητα ή εάν υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό ανώμαλων μορφολογικά σπερματοζωαρίων ή εάν διαπιστώσουμε κατακερματισμό του DNA των σπερματοζωαρίων, τότε συχνά χρησιμοποιούμε την μέθοδο ICSI (Intra - Cytoplasmic Sperm Injection) δηλαδή την ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου. Σε αυτήν την περίπτωση ένα μεμονωμένο σπερματοζωάριο επιλέγεται από τον εμβρυολόγο με βάση την οπτική παρατήρηση της ομαλής μορφολογίας και κινητικότητας και εισάγεται στο ωοκυτταρο.

Σε ένα ποσοστό των ανδρών έχουμε απόλυτη έλλειψη σπερματοζωαρίων στο υλικό της εκσπερμάτισης (αζωοσπερμία).

Αυτό μπορεί να συμβεί:

  • Λόγω ελαττωμένης ή μηδενικής παραγωγής σπερματοζωαρίων από τον όρχι όπως σε περιπτώσεις τραυματισμού, ακτινοβολίας των όρχεων, χημειοθεραπείας του ασθενούς, κρυψορχίας που ανιχνεύθηκε σε μεγάλη ηλικία ή άλλες συγγενείς διαταραχές ή
  • Λόγω αποφρακτικών παθήσεων στην πορεία της μεταφοράς του σπέρματος από τους όρχεις όπως συμβαίνει σε δυσλειτουργία της επιδιδυμίδας από φάρμακα ή φλεγμονή, σε ανωμαλίες των σπερματικών πόρων (συγγενής απουσία, σύνδρομο Young, φλεγμονή των δπερματικών πόρων, χειρουργική εκτομή των σπερματικών πόρων για στείρωση) και σε δυσλειτουργίες της εκσπερμάτισης (πρόωρη εκσπερμάτιση, καθυστερημένη εκσπερμάτιση, αδύνατη εκσπερμάτιση, παλίνδρομη εκσπερμάτιση).

Στις παραπάνω περιπτώσεις αζωοσπερμίας (απουσίας σπερματοζωαρίων στο σπερματικό υγρό) η ανεύρεση και η συλλογή σπερματοζωαρίων προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ICSI γίνεται με διάφορες επεμβατικές μεθόδους που απαιτούν τοπική ή και γενική ανασθησία.

Μία εξ' αυτ'ων είναι η μέθοδος TESE (Testicular Sperm Extraction).

Με την μέθοδο αυτή γίνεται μικρή τομή στο όσχεο (ανοικτή βιοψία) και λαμβάνονται μικρά τεμαχίδια ορχικού ιστού. Από το υλικό απομονώνονται σπερματοζωάρια τα οποία είτε χρησιμοποιούνται άμεσα έιτε καταψύχονται. Η επέμβαση απαιτεί αναισθησία και πραγματοποιείται από ουρολόγο. Οι ενδείξεις εφαρμογής της μεθόδου είναι τόσο η αποφρακτική όσο και η μη αποφρακτική αζωοσπερμία.

Παραλαγή της μεθόδου η οποία και φαίνεται να έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα είναι η μέθοδος micro TESE.

Στην περίπτωση αυτή γίνεται μικροχειρουργική λήψη τμήματος όρχεως μια και με τη βοήθεια χειρουργικού μικροσκοπίου με ισχυρή μεγέθυνση μέχρι και 25 φορές, μπορεί να γίνει λεπτομερής εξερεύνηση και επιλογή του κατάλληλου τμήματος ορχικού ιστού για την απομόνωση σπερματοζωαρίων.

Με την μέθοδο TESE άνδρες που μέχρι πρόσφατα θα αναγκαζόταν να καταφύγουν σε σπέρμα δότη, σήμερα καταφέρνουν και τεκνοποιούν. Άνδρες που είναι πλήρως αζωοσπερμικοί (χωρίς κανένα σπερματοζωάριο στο σπέρμα τους), ακόμα και με τιμές FSH πολλαπλάσιες της φυσιολογικής μπορεί να διατηρούν κάπου μέσα στους όρχεις τους μικρές εστίες σπερματογένεσης και έτσι με τη μέθοδο TESE να καταφέρουμε να αντλήσουμε τα σπερματοζωάρια που απαιτούνται για να προχωρήσουμε σε ICSI.