Μαιευτική

Ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να μείνει έγκυος μια γυναίκα;

Εγκυμοσύνη, Μαιευτική, Γυναικολόγος, Τρίκαλα

Δυστυχώς για τη σημερινή πραγματικότητα η γυναίκα εμφανίζει το μέγιστο της γονιμότητάς της και τα λιγότερα προβλήματα υγείας σε μικρή ηλικία, πέριξ των 20 χρόνων. Λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής η ηλικία για τεκνοποίηση μεταφέρεται 10 χρόνια μετά, κοντά στα 30. Καλό θα είναι πάντως να μην μετατίθεται για περισσότερο των 35 ετών γιατί η γονιμότητα αρχίζει να μειώνεται δραματικά, η πιθανότητα αποβολής αυξάνεται σημαντικά και η υγεία της γυναίκας σε αυτές τις ηλικίες τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της κύησης παρουσιάζει συχνά σοβαρά προβλήματα.