ΕΣΠΑ

Μαιευτική

Μητρικός Θηλασμός για Επαγγελματίες Υγείας

Μαιευτική, Θηλασμός, Μπαρτζιώκας Αθανάσιος, Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος, Τρίκαλα

Pdf εικονογραφημένο αρχείο 120 σελίδων με πληθώρα εξειδικευμένων ιατρικών πληροφοριών για τον θηλασμό.

   Αυτή η έκδοση έχει παραχθεί στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ»  το οποίο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ.) 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους. Στόχος της είναι να δώσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες στους επαγγελματίες υγείας για την υποστήριξη του μητρικού θηλασμού, όπως η σύγχρονη βιβλιογραφία αποτυπώνει. 

   Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες υγείας που παρέχουν φροντίδα σε λεχωίδες, μητέρες, νεογέννητα και μεγαλύτερα βρέφη που θηλάζουν.

Μητρικός Θηλασμός για Επαγγελματίες Υγείας