ΕΣΠΑ

Εμβρυομητρική Ιατρική, Αυχενική Διαφάνεια Β' Επιπέδου, Υπέρηχος Ανάπτυξης Γ' Τριμήνου

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος, Τρίκαλα

Εμβρυομητρική Ιατρική

1. Υπερηχογράφηµα Αυχενικήs Διαφάνειαs

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων εκτελείται διακοιλιακά. Διενεργείται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστημα της κύnσns (ηλικία κυήσεως µεταξύ 11 εβδοµάδων και 1 nµέραs έωs 13 εβδοµάδων και 6 ηµερών).

Σκοπόs

 • Επιβεβαίωση της πραγματικής nλικίαs της εγκυµοσύνns (είναι συχνά τα περιστατικά ασταθούς κύκλου των γυναικών, λανθασµένεs αναφορέs της τελευταίας περιόδου, γυναίκεs που συνέλαβαν ενώ θηλάζουν και γυναίκεs που συνέλαβαν σε διάσrnµα μικρότερο των τριών μηνών από την διακοπή των αντισυλληπτικών)
 • Η διάγνωση βασικών ανωµαλιών του εµβρύου
 • Η διάγνωση πολύδυµns κύnσns (χοριονικότητα)
 • Καθορίζει τον κίνδυνο να πάσχει το έµβρυο από κάποια χρωµοσωµιακή ανωµαλία όπωs το σύνδροµο Down κλπ.
 • Αυχενική Διαφάνεια
  Σε κάθε έµβρυο στην περιοχή του αυχένα ανάµεσα στους µύεs και στο δέρµα συγκεντρώνεται υγρό. Αυτή την παρουσία υγρού την ονοµάζουµε αυχενική διαφάνεια. Όσο µεγαλύτερη είναι n αυχενική διαφάνεια τόσο µεγαλύτεροs είναι ο κίνδυνοs για χρωµοσωµικέs ανωµαλίεs του εµβρύου ή άλλα προβλήµατα όπωs συγγενείs καρδιοπάθειεs.

Ανίχνευση Ρινικού Οστού

Η παρουσία ρινικού οστού σε αυτήν την ηλικία κυήσεως µειώνει τον κίνδυνο για σύνδροµο Down ενώ n απουσία τον αυξάνει.

Doppler Τριγλώχινας

Doppler Φλεβώδους πόρου

PAPP-A Test -> Μέτρηση Βιοχημικών Δεικτών (PAPP-A, ελεύθερη β-HCG)

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος

Ανίχνευση ελεύθερου εμβρυικού DNA στο αίμα της μητέρας από τις 10 εβδομάδες κύησης.

Επεμβατικά Test

 • Βιοψία Τροφοβλάστης από τις 12 εβδομάδες κύησης.
 • Αμνιοπαρακέντηση από τις 17 εβδομάδες κύησης.

Ο συνδυασμός όλων των προαναφερθέντων μετρήσεων ξεπερνά την ακρίβεια του 95% στην πρόγνωση των χρωμοσωμιακών ανωμαλιών του εμβρύου.

>

2. Υπερηχογράφημα Εμβρυικής Ανατομίας β’ επιπέδου

Εκτελείται διακοιλιακά κατά την 20η-24η εβδομάδα της κύησης.

Σκοπός

 • Λεπτομερής έλεγχος εμβρυικής ανατομίας με σκοπό να αποκλεισθούν κατά το δυνατό συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης.
 • Έλεγχος ομαλής ενδομήτριας ανάπτυξης.
 • Προσδιορισμός της θέσης του πλακούντα.
 • Εκτίμηση του αμνιακού υγρού.
 • Εμβρυϊκή ηχοκαρδιογραφία.
 • Ελέγχεται το έμβρυο για την παρουσία τυχόν ανατομικών δεικτών που αυξάνουν τον κίνδυνο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες.
 • Μέτρηση του μήκους του τραχήλου της μήτρας
 • Εκτίμηση της ροής των μητραίων αγγείων ώστε να διαπιστωθεί η επαρκής αιμάτωση του πλακούντα και να εκτιμηθεί η πιθανότητα κινδύνου εμφάνισης υπολειπόμενης ενδομήτριας ανάπτυξης ή προεκλαμψίας, πράγμα που απαιτεί την εντατικότερη παρακολούθηση της εγκυμοσύνης.

3. Υπερηχογράφημα Ανάπτυξης 3ου Τριμήνου

Αυτό το υπερηχογράφημα πραγματοποιείται συνήθως στις 32 εβδομάδες της κύησης. Οι περισσότερες εγκυμοσύνες εξελίσσονται φυσιολογικά. Ένα μικρό ποσοστό όμως θα παρουσιάσει πιο συχνά στο τρίτο τρίμηνο επιπλοκές όπως προεκλαμψία, διαβήτη κύησης, ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης εμβρύου κ.λπ.

Σκοπός

 • Έλεγχος ανάπτυξης και μέτρησης πιθανού βάρους του εμβρύου.
 • Εκτίμηση των κινήσεων του εμβρύου.
 • Doppler για την εκτίμηση της μητροπλακουντιακής και εμβρυϊκής κυκλοφορίας.
 • Αξιολόγηση της ποσότητας αμνιακού υγρού.
 • Αξιολόγηση της εμφάνισης και θέσεως του πλακούντα.