ΕΣΠΑ

Μαιευτική

Εργαστηριακές Εξετάσεις της Εγκυμοσύνης και του Προγεννητικού Ελέγχου (Προγεννητικός Εργαστηριακός Έλεγχος) - Routine Laboratory Testing During Pregnancy

Μαιευτική, Εγκυμοσύνη, Μπαρτζιώκας Αθανάσιος, Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος, Τρίκαλα

Προγεννητικός Εργαστηριακός Έλεγχος

 • Γενική αίματος
 • Φερριτίνη
 • Σίδηρος
 • HbA1C (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη)
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • LDH
 • γGT
 • SGOT
 • SGPT
 • Na
 • K
 • PT
 • aPTT
 • Ινωδογόνο
 • INR
 • Ψευδοχολινεστεράση
 • TSH
 • FreeT4
 • Anti-TPO
 • Anti-TG
 • Βιταμίνη 25-(ΟΗ)-D ΟΛΙΚΗ
 • Ομάδα αίματος
 • Rhesus
 • Έμμεσος Coombs
 • IgG TOXO
 • IgM TOXO
 • IgG Ερυθρά
 • IgM Ερυθρά
 • IgG CMV
 • IgM CMV
 • IgG VZV
 • IgM VZV
 • HBsAg
 • Anti - HBs
 • anti - HCV
 • HIV i-ii
 • TPHA (RPR ή VDRL)
 • Γενική ούρων
 • Καλλιέργεια ούρων
 • Καλλιέργεια κόλπου ή και ορθού για στρεπτόκοκκο group B (35 - 37 WEEKS)
 • Καλλιέργειες κολπικού υγρού και ενδοτραχήλου
 • Μοριακός έλεγχος Κυστικής Ίνωσης στη μητέρα ή και στον πατέρα (85 % ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ)
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης στη μητέρα ή και στον πατέρα
 • Τεστ Δρεπανώσεως
 • Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος (NIPT test - Non Invasive Prenatal Testing)