ΕΣΠΑ

Οδηγός για τα απαραίτητα έγγραφα νεογνού με εισαγωγή στην μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝΝ)

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος, Τρίκαλα

Οδηγός για τα απαραίτητα έγγραφα νεογνού με εισαγωγή στην μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝΝ)