ΕΣΠΑ

Νεογνική Μονάδα (ΜΕΝΝ)

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος, Τρίκαλα

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας ΝεογνώνΗ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, έχοντας την τεχνογνωσία του Οµίλου ΙΑΣΩ, είναι µια από τις πιο σύγχρονες µονάδες που διαθέτει η χώρα µας, συνολικής δυναµικότητας 15 κλινών, µε εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας και δυνατότητα διαρκούς παρακολούθησης των νεογνών. Τα επίπεδα Νοσηλείας είναι τρία, (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ), δηλαδή απλή, ενδιάμεση και εντατικής νοσηλείας, με έναν χώρο απομόνωσης με αρνητική πίεση, χώρο παρασκευής ολικής παρεντερικής διατροφής με Laminar air Flow, γαλακτοκομείο για παρασκευή ειδικών γαλάτων, χώρο για μητρικό θηλασμό καθώς και ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τη μακροχρόνια παρακολούθηση (followup) των νοσηλευομένων στο τμήμα νεογνών.

Η Μονάδα είναι πλήρως εφοδιασμένη με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, με δυνατότητα παρακολούθησης, υποστήριξης και αντιμετώπισης ακόμη και των πιο δύσκολων περιστατικών, τελειόμηνων και εξαιρετικά χαμηλού βάρους γέννησης πρόωρων νεογνών.

Η Μ.Ε.Ν.Ν. είναι στελεχωμένη με απόλυτα εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με προδιαγραφές που αντιστοιχούν αριθμητικά στις διεθνείς απαιτήσεις.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επιστημονικής κάλυψης και αντιμετώπισης, τόσο των έκτακτων περιστατικών όσο και του προγραμματισμένου ελέγχου, με ικανούς, έμπειρους και αναγνωρισμένους στο χώρο τους επιστήμονες λοιπών υποειδικοτήτων (παιδοακτινολόγος - υπερηχολόγος, παιδονευρολόγος, παιδοοφθαλμίατρος, παιδοχειρουργός, παιδοορθοπεδικός, γενετιστής, κ.λπ).

Σε όλα τα νεογνά υπάρχει δυνατότητα χορήγησης πλήρους παρεντερικής διατροφής, ό,που είναι απαραίτητη, καθώς και συστηματικής μέτρησης των επιπέδων των χορηγούμενων φαρμάκων. Επίσης, με τη μέθοδο Kangaroo που εφαρμόζουμε συστηματικά, δίνουμε μηνύματα αισιοδοξίας και ισχυρή παρότρυνση στις μητέρες να διατηρήσουν το μητρικό γάλα.

Διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα αναπνευστικής υποστήριξης (όπως αναπνευστήρες HFO, NO, SiPAP, nCPAP), monitors παρακολούθησης με κεντρικούς σταθμούς, oξύμετρα, αντλίες παρεντερικής χορήγησης υγρών, αντλίες σύριγγας χορήγησης φαρμάκων, αντλίες χορήγησης παραγώγων αίματος καθώς και τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα υπερήχων.

Η γνώση, η εμπειρία, η άμεση επικοινωνία του προσωπικού, η επιστημονική υποστήριξη και η άμεση αντιμετώπιση των νοσηλευόμενων νεογνών, καθώς η ενημέρωση, η εμψύχωση και η στήριξη των γονέων είναι τα θεμέλια που διασφαλίζουν την καλύτερη έκβαση των νοσηλευόμενων πρόωρων και πασχόντων νεογνών στο Νεογνικό Τμήμα της Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.