ΕΣΠΑ

Γυναικολογία

Υπογονιμότητα, Γυναικολογία

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος, Τρίκαλα

Έγγραφα - Εξετάσεις για την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγής

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εξετάσεις για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Υπογονιμότητα

Η υπογονιμότητα (infertility) είναι μία συνήθης κατάσταση με σημαντικότατες ιατρικές, οικονομικές, ψυχολογικές και δημογραφικές προεκτάσεις.

Καθ' έξιν Αποβολές - Αιτίες

Οι καθ' έξιν αποβολές (Recurrent Miscarriage ή Recurrent Pregnancy Loss) είναι μία από τις πιο ψυχοφθόρες για το ζευγάρι καταστάσεις που συναντούμαι στην καθημερινή κλινική πρακτική...

Γυναικεία Υπογονιμότητα - Αιτίες

Η υπογονιμότητα (infertility) είναι μία συνήθης κατάσταση με σημαντικότατες ιατρικές, οικονομικές, ψυχολογικές και δημογραφικές προεκτάσεις...

Διερεύνηση Γυναικείας Υπογονιμότητας

Ποιος είναι ο πλήρης εργαστηριακός έλεγχος διερεύνησης της γυναικείας υπογονιμοτητας;

Ανδρική υπογονιμότητα

Ανδρική υπογονιμότητα - Αιτίες

Η υπογονιμότητα (infertility) είναι μία συνήθης κατάσταση με σημαντικότατες ιατρικές, οικονομικές, ψυχολογικές και δημογραφικές προεκτάσεις.

Διερεύνηση Ανδρικής Υπογονιμότητας

Διερεύνηση Ανδρικής Υπογονιμότητας

Ποιος είναι ο πλήρης εργαστηριακός έλεγχος διερεύνησης της ανδρικής υπογονιμοτητας;

Υστεροσαλπιγγογραφία

Υστεροσαλπιγγογραφία

Είναι ακτινολογική μέθοδος και διενεργείται από ακτινολόγο.

Αντιμυλλέριος Ορμόνη

Αντιμυλλέριος Ορμόνη

Ένα συχνό ερώτημα που απασχολεί γυναίκες που προετοιμάζονται για κύκλους εξωσωματικής αφορά την Αντιμυλλέριο Ορμόνη (ΑΜΗ). Τι ακριβώς είναι και γιατί ζητάνε τον προσδιορισμό της οι γιατροί;

Σπερμοδιάγραμμα

Σπερμοδιάγραμμα

Το σπερμοδιάγραμμα (semen analysis) είναι η εξέταση του σπέρματος του άνδρα η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο στη διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας.

DNA fragmentation

DNA fragmentation

Ο κατακερματισμός του DNA των σπερματοζωαρίων είναι μια εξέταση που πραγματοποιείται για να διαπιστωθεί το ποσοστό των «σπασιμάτων» του DNA στα σπερματοζωάρια κατά τη διαδικασία της απόπτωσης.

Ενδομήτρια Σπερματέγχυση

Ενδομήτρια Σπερματέγχυση

Η Ενδομήτρια Σπερματέγχυση Intrauterine insemination (IUI) είναι η πιο απλή διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κατά την οποία τοποθετείται το επεξεργασμένο σπέρμα του συζύγου/συντρόφου στην κοιλότητα της μήτρας της συζύγου/συντρόφου με τη βοήθεια ενός εύκαμπτου καθετήρα.

Εξωσωματική Γονιμοποίηση IVF

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μέθοδος θεραπείας – αντιμετώπισης της υπογονιμότητας ενός ζεύγους. Στην εξωσωματική γονιμοποίηση ένα ή περισσότερα ωάρια θήλεος γονιμοποιούνται από σπέρμα άρρενος αλλά όχι μέσα στο σώμα της γυναίκας αλλά στο εργαστήριο.

Βλαστοκύστες

Στο εργαστήριο μετά την ωοληψία και την συλλογή του σπέρματος του συζύγου επιτυγχάνεται η δημιουργία των ζυγωτών δηλαδή των εμβρύων...

Δωρεά Ωαρίων

Δωρεά ωαρίων είναι η διαδικασία κατά την οποία μία γυναίκα διαθέτει έναν αριθμό ωαρίων της είτε για ερευνητικούς σκοπούς είτε για να βοηθήσει γυναίκες με μη καλή ποιότητα ωαρίων που συμμετέχουν σε κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Κρυοσυντήρηση - Κατάψυξη Ωαρίων

Η προσπάθεια για κατάψυξη των ωαρίων με τον παλαιότερο κλασσικό τρόπο της ελεγχόμενης σταδιακής κατάψυξης αποτελούσε μέχρι το πρόσφατο παρελθόν μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μια και δεν υπήρχαν...

Κρυοσυντήρηση - Κατάψυξη εμβρύων

Όταν η γυναίκα συμμετέχει σε ένα κύκλο εξωσωματικής παράγει μετά από φαρμακευτική διέγερση των ωοθηκών έναν αριθμό ωοθυλακίων...

Κρυοσυντήρηση - Κατάψυξη Σπέρματος

Η πρώτη αναφορά για την δυνατότητα κατάψυξης του σπέρματος έγινε το 1776 από τον Spallanzani μετά από επιτυχή πειράματα που έκανε με κατάψυξη - απόψυξη ανθρώπινου σπέρματος σε χιόνι...

Κρυοσυντήρηση - Ωοθηκικού Ιστού

Ένας εναλλακτικός τρόπος για να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους γυναίκες που δεν έχουν την δυνατότητα ή το χρόνο για την κατάψυξη ωαρίων ή εμβρύων είναι η κρυοσυντήρηση - κατάψυξη ωοθηκικού ιστού.

Μέθοδος GIFT

Η μέθοδος της ενδοσαλπιγγικής μεταφοράς των γαμετών GIFT (Gamete Intrafallopian Transfer) είναι μία μέθοδος της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Μέθοδος ZIFT

Η μέθοδος της ενδοσαλπιγγικής μεταφοράς ζυγωτών - εμβρύων ή γονιμοποιημένων ωαρίων ZIFT (Zygote Intrafallopian Transfer) είναι μία μέθοδος της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής πιο κοντά στην κλασική εξωσωματική σε σχέση με την μέθοδο GIFT.

Μέθοδος ICSI

Στην κλασική εφαρμογή της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) το σπέρμα του συζύγου και τα ωάρια τοποθετούνται μαζί και η γονιμοποίηση επιτυγχάνεται τυχαία.

Μέθοδος IMSI

Μία μέθοδος που χρησιμοποιείται για να απομονώσουμε τα καλύτερα σπερματοζωάρια προκειμένου να προχωρήσουμε σε ICSI είναι η μέθοδος IMSI (Ενδοκυτταροπλασματική Έγχυση Μορφολογικά Επιλεγμένου Σπερματοζωαρίου στο Ωάριο).

Μέθοδος MESA

Στην κλασική εφαρμογή της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) το σπέρμα του συζύγου και τα ωάρια τοποθετούνται μαζί και η γονιμοποίηση επιτυγχάνεται τυχαία.

Μέθοδος PESA

Με την μέθοδο αυτή γίνεται διαδερμική παρακέντηση της επιδυδιμίδας με τη χρήση λεπτής βελόνας 19G έως 21G, αναρροφάται υγρό από την επιδυδιμίδα και αναλύεται για την παρουσία σπερματοζωαρίων μέσα σε αυτό.

Μέθοδος PICSI

Μία μέθοδος που χρησιμοποιείται για να απομονώσουμε τα καλύτερα σπερματοζωάρια προκειμένου να προχωρήσουμε σε ICSI είναι η μέθοδος PICSI (Physiological Intracytoplasmic Sperm Injection).

Μέθοδος TESA

Με τη μέθοδο αυτή γίνεται αναρρόφηση σπερματοζωαρίων από τον όρχι. Πραγματοποιείται με τη χρήση λεπτής βελόνας διαμέτρου 21G με την οποία παρακεντούμε τον όρχι και συλλέγουμε σπερματοζωάρια τα οποία είτε χρησιμοποιούμε άμεσα είτε καταψύχουμε.

Μέθοδος TESE

Με την μέθοδο αυτή γίνεται μικρή τομή στο όσχεο (ανοικτή βιοψία) και λαμβάνονται μικρά τεμαχίδια ορχικού ιστού. Από το υλικό απομονώνονται σπερματοζωάρια τα οποία είτε χρησιμοποιούνται άμεσα έιτε καταψύχονται.

Μέθοδος Timelapse Παρακολούθησης Εμβρύων

Μετά την γονιμοποίηση των ωαρίων αυτά τοποθετούνται σε ειδικά τρυβλία και μεταφέρονται στο περιβάλλον ενός ειδικού κλίβανου επωαστή.

Παρένθετη Μητρότητα

Η παρένθετη μητρότητα σε κάποιες χώρες αποτελεί απαγορευμένη πρακτική και σε κάποιες άλλες διενεργείται κάτω από ασαφές νομικό πλαίσιο.

Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση (PGD)

Η Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση (PGD) - (Preimplantation Genetic Diagnosis) είναι μια τεχνική διαδικσία υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών η οποία εφαρμόζεται στα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μεταβιβάσουν κάποιο σοβαρό γενετικό νόσημα στους απογόνους τους.

Υποβοηθούμενη εκκόλαψη

Η υποβοηθούμενη εκκόλαψη είναι μία τεχνική της εξωσωματικής γονιμοποίησης, η οποία λαμβάνει χώρα λίγες ώρες πριν την εμβρυομεταφορά

Νέα Εγκυμοσύνη μετά από Αποβολή στο 1ο Τρίμηνο της Κύησης

Πολλά ζευγάρια που βιώνουν την πολύ δυσάρεστη εμπειρία της αποβολής του εμβρύου στο πρώτο συνήθως τρίμηνο της κύησης, εκφράζουν συχνά την απορία εάν θα πρέπει να περιμένουν και πόσο μέχρι να ξαναπροσπαθήσουν για μια νέα εγκυμοσύνη.

Αντιμετώπιση της Υπογονιμότητας

Η υπογονιμότητα ορίζεται ως η μη επίτευξη εγκυμοσύνης μετά από 1 έτος τακτικής σεξουαλικής επαφής χωρίς αντισύλληψη. Εάν είστε άνω των 35 ετών, η αξιολόγηση και πιθανή θεραπεία συνιστάται μετά από 6 μήνες.

Έλεγχος Υπογονιμότητας

Ο έλεγχος υπογονιμότητας περιλαμβάνει εξετάσεις και δοκιμασίες με σκοπό τον εντοπισμό της αιτίας για την οποία δεν έχετε καταφέρει να μείνετε έγκυος με τον σύντροφό σας.